BMI

BMI

Gränsvärden för BMI definierade av WHO.
Viktklasser BMI
Undervikt mindre än 18,5
Normalvikt 18,5–24,9
Övervikt 25,00–29,9
Fetma grad 1 30,0-34,9
Fetma grad 2 35,0-39,9
Fetma grad 3 mer än 40

Body Mass Index (BMI) anger relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt i kilogram dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat. För en person med en viss längd ökar BMI linjärt med ökande vikt. Det finns i litteraturen olika statistiska gränsvärden för vad som skall räknas som övervikt. I tabellen visas de allmänna gränsvärden som WHO anger, som gäller vuxna människor med normal muskelmassa. Gränsvärdena för BMI ska ses som ett riktmärke för att mäta hälsosam vikt. Men BMI är inget klart facit; det är varken utformat efter kvinnliga värden eller stämmer överens för kroppsbyggare och elitidrottare. Muskler – som till stor del består av vatten – har en högre densitet än fett. Vanliga BMI-tabeller tar enbart hänsyn till längd och vikt. Kvinnor har normalt något lägre muskelmassa än män, och bör således räkna med lägre gränsvärden, särskilt vid värden upp mot övervikt. Ett mer noggrant instrument är att räkna ut andel kroppsfett i procent, vilket fungerar även för vältränade personer. (Källa: Wikipedia)

Nedan kan du räkna ut ditt BMI. Här tar man även hänsyn till om du är kvinna vid uträkningen av procent kroppsfett och BMR. BMR är den dagliga energiförbrukningen (kcal) för människor vid vila. Till detta lägger man sedan till hur mycket energi man behöver för att kunna genomföra alla aktiviteter under en dag (läs mer om BMR). För att få enheterna i kilo och cm måste du först ända till metriska enheter genom att trycka på texten ”metric version” i övre högra hörnet. Glöm inte att detta bara är ett riktmärke.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *